Zemní a bourací práce + malá autodoprava

terénní úpravy, demolice

Spolupráce s velkými firmami

Metrostav, Skanska, Termonta Praha, Engie, Pražské vodovody a kanalizace

Neodmítáme ani dlouhodobou spolupráci s velkými firmami, s kterými jsme již v minulosti spolupracovali a spolupracovat rádi budeme i nadále.
 

Zakázky soukromých firem a osob

soukromé stavby a úpravy pozemků či odvoz a dovoz materiálu pro dům a zahradu včetně písků, zeminy a štěrků. Demolice starých budov a základů.

Možnost využít nákladní vůz nejen jako 3-stranný sklápěč, ale i jako krátký valník. Lze sklopit bočnice.


Základy rodinných domů

výkopy, bazény, úprava terénů,

různé svahové práce s naklápěcí hladkou lopatou, výkopy na větší porosty v zahradách včetně odstranění starých kořenů stromů a křovin, základy pro ploty pozemků, zahradní úpravy minibagrem.

Rychlé opravy vodovodů a přípojek

Zejména v zimním období k dispozici během dne na telefonu

řešení kalamitních situací, poruchy přípojek (za pomoci bouracího kladiva Epiroc SB 202 kg), odstranění popadaných dřevin, očištění provozních komunikací od nánosu sutě a hlíny atd..